Declaraţia de la Atena a Diasporei Progresiste

Binele tuturor românilor poate fi apărat prin dezvoltarea unor eforturi de bună credinţă, voluntare şi creative ale românilor din străinătate, direct proporţionale cu nevoile reale ale oamenilor.

Contribuţia voluntară a cetăţenilor români din străinătate este indispensabilă pentru impunerea de Bune Practici în România, ţară aflată în plin proces de degradare, la toate nivelurile, afectând negativ vieţile românilor, punând în pericol siguranţa naţională şi buna dezvoltare a noilor generaţii de români.

O Românie Progresistă nu se va putea realiza dintr-o data, sau cu ajutorul unui singur plan. Ci aceasta va fi construită prin activarea armonioasă a mai multor proiecte, acţiuni, resurse, izvorâte din contribuţiile noastre, ale românilor de bună credinţă, oriunde ne-am afla.

Îmbunătăţirea coeziunii sociale a românilor din străinătate presupune şi eliminarea raporturilor distructive dintre diasporă şi ţară. Diaspora Progresistă îşi păstrează deschiderea către dialogul cu România, cu oameni angajaţi, la fel ca noi, în vederea progresului naţiunii. Relaţia diasporei cu autorităţile române trebuie să se bazeze pe dialog real, pe acţiune relevantă de teren şi pe respect reciproc, nu doar pe solicitarea ciclică şi unilaterală de favoruri electorale. Românii din diaspora au nu doar dreptul de a alege, ci şi dreptul de a fi aleşi.

O Românie performantă, pe toate planurile, presupune acţiunea pozitivă a unor echipe performante de români. Se încurajează excelenţa în toate domeniile de activitate şi includerea adevăratelor Elite Româneşti în procesul de elaborare a soluţiilor necesare pentru România, precum şi în procesul de decizie în stat.

Diaspora Progresistă reprezintă o autoritate morală unică în diaspora, fondată cu bună credinţă, în anul 2011 şi care îşi reafirmă angajamentul de a facilita, de manieră permanentă şi necondiţionată, buna cooperare în diaspora, în vederea apărării interesului colectiv al tuturor românilor şi al României în Uniunea Europeană, prin promovarea eticii, aspiraţiei spre excelenţă a românilor şi a meritocraţiei.

 

Atena, 3 noiembrie 2012

Prima Conferinţă anuală a Diasporei Progresiste

 

Leave a Reply