Agenda 2013

Click AICI pentru Agenda 2013 a Diasporei Progresiste

 

Ce ne propunem?

 

1) Demararea unui flux de comunicare, eficient şi cuprinzător, între echipe performante, care promovează cunoaşterea reciprocă şi cultivarea aspiraţiei spre excelenţă a românilor, care produce în plan real instrumente şi metodologie standard de inovaţie şi informare, în vederea stabilirii schimbului de informaţii rapid, constant şi creator atât in cadrul reţelei, cât şi în direcţia publicului larg.

2) Demararea procesului de identificare a resurselor existente la nivel intern şi internaţional, în vederea apărării intereselor românilor din străinătate. Emigranţii români trebuie să fie consultaţi cu privire la nevoile lor, cu privire la specificul vieţii sociale şi politice din fiecare ţară de emigraţie: ca efect în plan real, proiectele  Platformei reflecta aceste nevoi, realităţi socio-politice şi trăsături unice ale comunităţilor româneşti din fiecare ţară.

3) Demararea individualizării şi analizei performante a problemelor specifice emigraţiei româneşti prin medierea tuturor surselor disponibile, pentru a dezvolta, pe baza acestora, soluţii şi alternative realiste, integrând şi activând în mod inteligent atât resurse ale societăţii civile cât şi resurse politice. Prioritate au muncitorii români din străinătate şi  categoriile  vulnerabile de cetăţeni români, indiferent de apartenenţa politică sau religioasa.

4) Creşterea vizibilităţii Comunităţii Româneşti din străinătate, implicarea intelectualilor români în abordarea, la nivel intern şi internaţional a unor discursuri relevante cu privire la Progresul Societăţii Româneşti, asigurându-se fonduri şi forme de discurs accesibile tuturor grupelor de audienţă.

5) Promovarea unei bune Imagini a României şi a Românilor în Uniunea Europeană (reconcilierea imaginii românilor la nivel internaţional) şi a unor valori, aplicate în plan real, prin contribuţia reală şi recunoscută a românilor, apărători permanenţi ai unor valori precum : Cunoaştere, Onoare, Progres, Muncă, Libertate de Exprimare, Solidaritate, Conştiinţă Civică, Echitate Socială, Egalitate de Gen, Integrare, Respect şi altele apropiate acestor categorii valorice, elemente esenţiale ale unei bune funcţionări a statului şi unui stil de viaţă decent tuturor cetăţenilor.

6) Implicarea Diasporei în elaborarea unor propuneri detaliate cu privire la ameliorarea fenomenelor negative, larg întâlnite, la nivel social şi politic din România, plecând de la unele modele de bune practici din alte state europene. Să ne identificăm existenţa şi activitatea în interes naţional şi european, la nivel naţional  şi internaţional, prin  folosirea inteligentă a unor resurse ale societăţii civile, care ne stau la dispoziţie, contribuind efectiv la Progresul Românilor, indiferent de localizarea geografică a comunităţilor noastre.

Sumarul Platformei Program 2012-2014

 

I.Creşterea vizibilităţii nucleelor româneşti rezidente în diverse ţări, în spaţiul politic şi social din UE şi din lume

II.Elaborarea/propunerea în dezbatere publică/îmbunătăţirea unor metodologii şi instrumente inovative, coerente, complete şi eficiente, care să ofere mecanisme performante, democratice şi transparent

III.Prezentarea anuală a portofoliului de proiecte ale echipelor

IV.Prezentarea şi dezvoltarea continuă a unor seturi de instrumente pentru colaborarea online, care să contra-balanseze lipsurile impuse de geografia unică a diasporei romanesti

V.Crearea şi buna funcţionare a unor grupuri socio-profesionale, pentru o bună valorificare a competenţelor echipei şi pentru o clarificare onorabilă şi justificată în mod logic, a imaginii publice a Membrilor

VI.Participarea activă la Motivarea, Reforma, Regenerarea, Creşterea şi Consolidarea unei clase politice româneşti înalt morale/competente/ competitive, respectate la nivel intern şi internaţional

VII.Implicarea activă în ameliorarea reprezentării româneşti echitabile în instituţiile romanesti si din UE

VIII.Încurajarea şi susţinerea permanentă, până când faptele vor vorbi de la sine, a unei deschideri complete a Pieţei Muncii Uniunii Europene faţă de forţa de muncă românească

IX.Observarea obiectiva şi analiza statistică a prezenţei românilor din Diaspora

X. Promovarea egalităţii de gen în România şi în Uniunea Europeană, încurajarea participării femeilor în economie si în politică, la toate nivelurile

XI.Dezvoltarea de parteneriate strategice şi acorduri cu privire la sprijinirea unor campanii sociale deja existente la nivel UE, ale căror obiective se regăsesc, în parte sau in totalitate, în filosofia noastră, dezvoltate de societatea civilă sau/şi de diverse partide politice, atât din Uniunea Europeană cât şi din afara ei, în scopul generării unor efecte sociale pozitive reale, pentru binele cetăţenilor români de pretutindeni.

Platforma Program 2012-2014 – text integral

Leave a Reply