Viziune

Declaratia de la Atena a Diasporei Progresiste

Diaspora Progresistă este o reţea socială construită de un grup de iniţiativă românesc, pusă la dispoziţia obiectivelor Platformei Diasporei, proiect lansat la data de 8 Octombrie 2011. Grupul de iniţiativă fondator este constituit 100% din voluntari români care cred în puterea  solidarităţii româneşti şi împărtăşesc convingeri similare cu privire la menţinerea şi dezvoltarea României, pentru generaţiile viitoare. Iniţiatorii acestui proiect se numără printre fondatorii şi aderenţii la Platforma Program 2012-2014, independentă de orice partid politic din România sau din străinătate. Pentru detalii, vă invităm să citiţi mai jos descrierea Platformei Sociale a Diasporei.

Bun venit!                                            

Platforma Diasporei – un proiect civil

Lansată pe data de 8 octombrie 2011, la Bruxelles, Platforma Diasporei este o reflectare a nevoii românilor din străinătate de a comunica mai bine în cadrul comunităţii şi de a produce împreuna soluţii la diverse probleme de interes comun.

Iniţiatorii acestui proiect (cetăţeni români rezidenţi în Germania, Italia, Spania, Grecia, Belgia, Franţa şi Marea Britanie) au supus dezbaterii publice un set de propuneri, consolidând versiunea finală în textul intitulat «Platforma Program 2012-2014 ». Aceste propuneri nu reprezinta un program politic, ci mai degraba o abordare logică a problemelor şi aspiraţiilor cetăţenilor români care trăiesc şi muncesc în străinătate.

Fiind un proiect exclusiv voluntar şi neafiliat nici unui partid politic, întreaga activitate a acestuia este pusă în serviciul românilor (nu a vreunei instituţii şi nu a vreunui partid politic).

Iniţiatorii Platformei Diasporei pleacă de la premisa că nici un guvern şi nici un partid politic nu poate acţiona eficient, în folosul real al cetăţenilor, daca aceştia din urmă (cetăţenii) nu fac un efort minim de a se organiza (la nivelul societăţii civile) şi de a transmite în mod unitar concluziile dezbaterilor publice. Rolul societăţii civile este de a fi partener de dialog în raport cu puterea şi cu alţi actori cu influenţă în deciziile la nivel politic (acele decizii foarte importante, care ne influenţează viaţa de zi cu zi!).
În situaţia în care nu există societate civilă, sau când aceasta funcţioneaza greşit, statul se confrunta cu instaurarea dictaturii sau a unor aşa-zise « clici » sau grupuri de interese care ignoră nevoile poporului şi perspectivele de viitor ale naţiunii. Ochiul vigilent al societăţii civile (al grupurilor cetăţeneşti organizate) atunci când există, asigură nu numai (re)instaurarea ordinii şi a demnităţii naţionale, ci şi  o bună funcţionare a legii şi a tuturor proceselor economice şi sociale, ducând la progres.
Comunitatea românilor din diaspora, în contextul arătat mai sus, trebuie să funcţioneze ca o forţă civilă reală şi unitară, folosind modele de bune practici observate in ţările de inserţie.  Românii din străinătate pot sprijini redresarea naţională prin analiza constantă şi exigentă a realităţii româneşti şi prin dezvoltarea unor contributii relevante, democratice, în vederea schimbării.  Responsabilitatea civică faţă de viitorul României aparţine fiecăruia dintre noi. Numai împreună, românii din străinătate vor reuşi să se facă ascultaţi, atât în România, cât şi în statele de inserţie şi în Uniunea Europeană.
Să nu ne mai întrebăm, pentru un timp,  « Ce face România pentru mine ? »  deoarece răspunsul  (nu tocmai încurajator) nu reprezintă o soluţie, ci mai degrabă începutul unor noi lamentări. Să ne întrebăm mai bine « Ce fac eu pentru România ? »  sau, şi mai bine, « Ce facem NOI pentru România ?

PLATFORMA  DIASPOREI
Promovarea progresului social si economic

Platforma Diasporei este un grup informal, format din cetateni si reprezentanţi ai societăţii civile româneşti, atat din militanţi şi activişti politic (in partide noi), precum şi din persoane neafiliate politic, din România şi din străinătate, având ca misiune promovarea drepturilor şi a intereselor românilor de pretutindeni.

Scopul Platformei Diasporei este de a valorifica resursele umane, organizaţionale şi instituţionale ale diasporei romane in interes public. Membrii si simpatizantii Platformei Diasporei împărtăşesc viziuni progresiste ale Statului Social şi Europei Sociale, cu principalul obiectiv de a experimenta metode noi pentru gasirea unor solutii sociale, economice si politice (experimente precum democraţia participativa, meritocratia, democratia directa, venitul de baza neconditionat, diverse aplicatii tehnice care sa sustina lupta impotriva coruptiei etc).

Iniţiatorii Platformei Diasporei sunt autorii Platformei Program 2012-2014, construita în perioada septembrie-octombrie 2011. Platforma Program 2012-2014 trasa principalele teme de reflecţie şi categorii de activităţi unde diaspora romana s-ar fi putut implica activ în interesul cetăţeanului.

Modul de organizare şi funcţionare a Platformei este o reflectare logică a deschiderii reale a societăţii civile, membrii şi colaboratorii propunându-şi utilizarea unor mijloace 100% transparente de a atrage oameni competenţi in echipa pentru dezvoltarea unor proiecte valoroase, de creştere a coeficientului de solidaritate civică între români.

 Platforma Diasporei este :

  • Independentă din punct de vedere administrativ şi politic, nu este subsumată nici unui partid politic din România sau din străinătate, promovează o filosofie progresistă deci tinde spre o evoluţie rapida a societatii asistata de oameni pregatiti in diverse domenii, pe principii meritocratice, cu obiective inspirate din nevoile actuale şi cele de viitor ale cetatenilor romani de toate etniile.
  • Un grup deschis, care acceptă atât membri ai partidelor politice noi, cât şi apolitici, promovând parteneriate sociale în vederea gasirii solutiilor pentru viitorul Romaniei
  • Independentă de orice grup de interese financiare, îşi desfăşoară activitatea folosind metode de auto-finanţare autonome, legale şi transparente. Toate metodele de finanţare, inclusiv donaţii şi sponsorizări, sunt publicate.
  • Includerea noilor membri se face la recomandarea şi prin acordul membrilor existenţi. Membrii şi colaboratorii Platformei Diasporei sunt oameni deschisi, care împărtăşesc viziuni progresiste la nivel global.
  • In perioada 2013-2020 prioritatea Platformei este de a sustine proiectele experimentale europene si globale legate de Venitul de Baza Neconditionat (Unconditional Basic Income). Proiectul socio-economic UBI Romania este o constructie a Platformei noastre si face parte dintr-o retea internationala cu mii de membri.

Leave a Reply