Viziune

Declaratia de la Atena a Diasporei Progresiste

Diaspora Progresistă este o reţea socială construită de un grup de iniţiativă românesc, pusă la dispoziţia obiectivelor Platformei Sociale a Diasporei, proiect lansat la 8 Octombrie 2011. Grupul de iniţiativă fondator este constituit din voluntari români care cred în valoarea creativă a solidarităţii româneşti şi împărtăşesc convingeri similare cu privire la menţinerea valorilor româneşti şi la dezvoltarea României, pentru generaţiile viitoare. Iniţiatorii acestui proiect se numără printre fondatorii şi aderenţii la Platforma Program 2012-2014, independentă de orice partid politic din România sau din străinătate. Pentru detalii, vă invităm să citiţi mai jos descrierea Platformei Sociale a Diasporei.

Bun venit în reţea!                                                  

                                                                                Platforma Socială a Diasporei – un proiect civil

Lansată pe data de 8 octombrie 2011, la Bruxelles, Platforma Socială a Diasporei este o reflectare a nevoii românilor din străinătate de a comunica mai bine în cadrul comunităţii şi de a produce împreuna soluţii la diverse probleme de interes comun.

Iniţiatorii acestui proiect (cetăţeni români rezidenţi în Germania, Italia, Spania, Grecia, Belgia, Franţa şi Marea Britanie) au supus dezbaterii publice un set de propuneri, consolidând versiunea finală în textul intitulat «Platforma Program 2012-2014 ». Aceste propuneri nu reprezinta un program politic, ci mai degraba o abordare iniţială,  logică a problemelor şi aspiraţiilor cetăţenilor români care trăiesc şi muncesc în străinătate.

Fiind un proiect exclusiv voluntar şi neafiliat nici unui partid politic, întreaga activitate a acestuia este pusă în serviciul românilor (nu a vreunei instituţii şi nu a vreunui partid politic).

Iniţiatorii Platformei Sociale a Diasporei pleacă de la premisa că nici un guvern şi nici un partid politic nu poate acţiona eficient, în folosul real al cetăţenilor, daca aceştia din urmă (cetăţenii) nu fac un efort minim de a se organiza (la nivelul societăţii civile) şi de a transmite în mod unitar concluziile dezbaterilor publice. Rolul societăţii civile este de a fi partener de dialog (şi de presiune) constant şi exigent, în raport cu puterea şi cu alţi actori cu influenţă în deciziile la nivel politic (acele decizii foarte importante, care ne influenţează viaţa de zi cu zi!).
În situaţia în care nu există societate civilă, sau când aceasta funcţioneaza greşit, statul se confrunta cu instaurarea dictaturii sau a unor aşa-zise « clici » sau grupuri de interese care ignoră nevoile poporului şi perspectivele de viitor ale naţiunii. Ochiul vigilent al societăţii civile (al grupurilor cetăţeneşti organizate) atunci când există, asigură nu numai (re) instaurarea ordinii şi a demnităţii naţionale, ci şi  o bună funcţionare a legii şi a tuturor proceselor economice şi sociale, ducând la progres.
Comunitatea românilor din diaspora, în contextul arătat mai sus, trebuie să funcţioneze ca o forţă civilă reală şi unitară, folosind modele de bune practici observate in ţările de inserţie.  Românii din străinătate pot sprijini redresarea naţională prin analiza constantă şi exigentă a realităţii româneşti şi prin dezvoltarea unor presiuni relevante, democratice, în vederea schimbării.  Responsabilitatea civică faţă de viitorul României aparţine fiecăruia dintre noi, însă aceasta, o data asumată, poate fi exprimată cu adevărat eficient numai în cadrul unui grup/colectiv care împărtăşeşte aceeaşi viziune. Numai împreună, românii din străinătate vor reuşi să se facă ascultaţi, atât în România, cât şi în statele de inserţie şi în Uniunea Europeană.
Să nu ne mai întrebăm, pentru un timp,  « Ce face România pentru mine ? »  deoarece răspunsul  (nu tocmai încurajator) nu reprezintă o soluţie, ci mai degrabă începutul unor noi lamentări. Să ne întrebăm mai bine « Ce fac eu pentru România ? »  sau, şi mai bine, « Ce facem NOI pentru România ?

 

 

PLATFORMA SOCIALĂ A DIASPOREI
Promovăm drepturile, obligaţiile şi interesele românilor din străinătate!

 

Platforma Socială a Diasporei este un grup informal, format din reprezentanţi ai societăţii civile româneşti, din militanţi şi activişti politic, precum şi din persoane neafiliate politic, din România şi din străinătate, având ca misiune promovarea drepturilor şi a intereselor românilor.

Scopul Platformei Sociale a Diasporei este de a polariza resursele umane, organizaţionale şi instituţionale, ale căror membri împărtăşesc viziuni progresiste ale Statului Social şi Europei Sociale, cu principalul obiectiv de a genera proiecte sustenabile pentru a promova şi a pune în practică principiile democraţiei participative, în special în rândul comunităţilor de români din Diaspora.

Iniţiatorii Platformei Sociale a Diasporei sunt autorii Platformei Program 2012-2014, alături de aderenţii la acest set de scopuri şi deziderate, în perioada septembrie-octombrie 2011. Platforma Program 2012-2014 trasează principalele teme de reflecţie şi categorii de activităţi spre care se vor îndrepta eforturile şi proiectele echipei Platformei Sociale a Diasporei. Activităţile acestei echipe se află la graniţa funcţională dintre societatea civilă şi cea politică, în interesul cetăţeanului.

Modul de organizare şi funcţionare a Platformei este o reflectare logică a deschiderii reale a societăţii civile, membrii şi colaboratorii propunându-şi utilizarea unor mijloace profesioniste de a atrage oameni competenţi pentru dezvoltarea unor proiecte valoroase, de creştere a coeficientului de solidaritate civică între români, democraţiei participative, transparenţei, funcţionalităţii sistemice, productivităţii, eficienţei şi progresului în toate sferele şi la toate nivelurile sociale şi politice, care ating viaţa de zi cu zi a românilor.

 Platforma Socială a Diasporei este :

 • Independentă din punct de vedere administrativ şi politic, nu este subsumată nici unui partid politic din România sau din străinătate, promovează o filosofie politică progresistă şi tinde spre o evoluţie ideologică naturală, apropiată de nevoile actuale şi cele de viitor ale oamenilor.
 • Un grup deschis, care acceptă atât membri ai partidelor politice, cât şi apolitici, promovând parteneriate în vederea atingerii scopurilor propuse in programul 2012-2014.
 • Independentă de orice grup de interese financiare, îşi desfăşoară activitatea folosind metode de auto-finanţare autonome, legale şi transparente. Toate metodele de finanţare, inclusiv donaţii şi sponsorizări, sunt informaţii publice.
 • Bazată pe o structură auto-coordonată de 10 departamente; includerea noilor membri se face la recomandarea şi prin acordul unanim al membrilor existenţi. Membrii şi colaboratorii Platformei Sociale a Diasporei sunt oameni care împărtăşesc viziuni progresiste la nivel Românesc şi European.
 • Pentru a oferi membrilor, participanţilor şi voluntarilor o structură care să coreleze obiectivele expuse în Platforma Program 2012-2014 cu interesele şi competenţele fiecăruia, a fost creată următoarea structură de Departamente, la care fiecare actual sau viitor membru va adera.

Departamente

 1. Doctrină şi Comunicare Politică 
 2. Creaţie Literară, Cultură, Activităţi Artistice şi Educative 
 3. Relaţia cu Societatea Civilă (Sindicate, ONG-uri, Presa) 
 4. Ideologie/ Strategie / Etică
 5. Relaţia cu Partidele şi Fundaţiile Politice 
 6. Relaţia cu Instituţiile Europene 
 7. Informare, MultiMedia, Imagine, IT
 8. Echilibrul de Gen, Relaţia cu Organizaţiile de Femei
 9. Drepturile Omului, Relaţia cu Comunitatea Romilor şi cu alte Minorităţi 
 10. Relaţia cu Grupurile de Interese/Lobby – Bruxelles

Biroul Platformei Sociale (BPS) este constituit pe perioada 2012-2014 şi este compus din următorii Membri cu drept egal de vot: Manuela Marinescu (Grecia), Mihaela Meresi (Belgia), Monica Voudouri (Grecia), Ovidiu Roşca (România), Cristina Băducu (Grecia-România), Radu Buraga (Grecia), Georgiana Baragau (Grecia), Nicoleta Berndt (Germania), George Luca (Germania), Ovidiu Godina (Germania), Maria Pechel (Germania), Lelia Ruse (Germania), Carmen Predescu (Franţa), Nicola Mirela (Franţa), Balla Claudia (Franţa), Cristian Igescu (Italia), Ana Tărlungeanu (Marea Britanie), Petre Florin Manole (România), Alexandru Ozsvath (România)

Membrii Biroului Platformei Sociale a Diasporei au stabilit, de comun acord, necesitatea experimentării unui model  funcţional al echipei (şi nu ierarhic), delimitând activităţile de coordonare pe cele 10 zone de expertiză, luând decizii în urma consultării interne permanente şi prin vot democratic.

Pentru a adera la Platforma Program 2012-2014 şi pentru a activa voluntar în unul din cele zece departamente ale Platformei Sociale a Diasporei, vă invităm să vă inscrieţi in DP-ROSA. 

Leave a Reply