Strategia DP- ROSA pentru promovarea Echilibrului de Gen 2013-2014

 

Strategia DP-ROSA pentru promovarea Echilibrului de Gen 2013-2014 a fost supusă dezbaterii publice şi adoptată în cadrul seminarului Diaspora şi promovarea Echilibrului de Gen  care a avut loc la Rovigo, în data de 9 martie 2013, sub coordonarea Diasporei Progresiste – Romanian Open Society Abroad.

Strategia DP-ROSA pentru promovarea Echilibrului de Gen 2013-2014 are în vedere respectarea prevederilor Strategiei Europene pentru egalitatea între femei şi bărbaţi 2010-2015, comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 21 septembrie 2010.

Obiective strategice:

 • Independenţa economică a femeilor
 • Remuneraţia egală (eliminarea diferenţei de 17% în UE!)
 • Egalitatea în luarea de decizii (DA cotei feminine de 40%!)
 • Demnitatea şi integritatea femeilor (NU prostituţiei ! & NU traficului de persoane!)
 • Încetarea violenţei bazate pe gen (violenţa domestică, hărţuirea la locul de muncă, traficul uman în vederea exploatării sexuale etc)
 • Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acţiunilor externe

/

Independenţa economică a femeilor

 • Reducerea şomajului în rândul româncelor şi atragerea de finanţare UE
 • Promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii conduse de românce, în ţară şi în străinătate, precum şi auto-angajarea (activităţile independente)
 • Dezvoltarea soluţiilor de infrastructură cu privire la ingrijirea copilului – în aşa fel încât mamele să-şi poată continua cariera fără blocaje de ordin familial
 • Identificarea problemelor majore asociate migraţiei economice a româncelor şi încurajarea participării la viaţa sindicală penbtru creşterea indicatorilor de securitate a locurilor de muncă, pe termen mediu şi lung
 • Susţinerea Iniţiativei Cetăţeneşti cu privire la un Venit Minim Garantat/Necondiţionat în Uniunea Europeană (UBI) – combaterea sărăciei, fenomen care afectează femeile mai mult decât bărbaţii (Ghidul AICI).

 

Remuneraţia egală (eliminăm diferenţa de 17%!)
***în Europa, femeile lucrează „gratuit” 59 de zile pe an !

 • Încurajarea transparenţei salariale
 • Susţinerea iniţiativelor în favoarea remuneraţiei egale la locul de muncă, în special prin mărci, carte şi premii
 • Instituirea unei zile naţionale a egalităţii salariale
 • Încurajarea femeilor să lucreze în sectoare şi profesii denumite „netradiţionale”, cu predilecţie în sectoarele ecologice, cercetare, inovatoare etc.
/
//

Egalitatea în luarea de decizii (susţinem cota de 40% propusă de Comisia Europeană !)
***Femeile sunt subreprezentate în procesele decizionale, atât în parlamentele şi guvernele naţionale, cât şi în consiliile de administraţie ale marilor companii europene. Acestea reprezintă însă jumătate din forţa de muncă şi mai mult de jumătate din noii absolvenţi universitari ai UE)

 • Încurajarea iniţiativelor cu obiective specifice pentru îmbunătăţirea echilibrului de gen
 • Monitorizarea progreselor la nivel UE şi la nivel de România
 • Încurajarea cotei feminine de de cel puţin 40 % in conducerea marilor companii private, a instituţiilor statului şi la nivel UE, potrivit propunerilor Comisiei Europene
 • Promovarea unei mai mari participări a femeilor la alegerile Parlamentului European
/
/
/

Demnitatea şi integritatea femeilor (NU prostituţiei!)
*** încurajarea româncelor în vederea alegerii unui mod decent de viaţă şi a unei dezvoltări profesionale bazate pe integritate moraloă, care să fie în acord cu valorile sociale sănătoase şi cu propria sănătate fizică, mentală, morală şi emoţională

 • Promovarea metodelor de întărire a coeziunii etnice a românilor aflaţi pe teritorii străine, prin acţiuni directe ale româncelor, prin promovarea bunelor practici sociale şi politice, la nivelul societăţii româneşti şi la nivel internaţional, participând la creşterea imaginii de ţară;
 • Proiecte specifice de sensibilizare a societăţii europene şi a decidenţilor politici, împotriva unor activităţi economice care afectează în mod direct şi ireversibil  integritatea  fizică şi morală a femeilor, cum ar fi prostituţia;
 • Colaborarea cu grupuri de lobby la nivel UE împotriva prostituţiei, cum ar fi European Women’s Lobby 
 • Sprijinirea autorităţilor române în identificarea şi combaterea traficului de fiinţe umane unde sunt implicaţi cetăţeni români, atât la nivel de reţele de traficanţi, cât şi la nivel de victime  – în special femei şi copii români traficaţi în state membre ale UE, în vederea exploatării sexuale, exploatării prin muncă (inclusiv cerşetoria) şi în vederea prelevării de ilegale de organe;
 • Monitorizarea implementării Directivei 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia (în special cu privire la femeile şi copiii români, inclusiv romi şi din Republica Moldova, care se află printre victime)
 • Încurajarea tuturor acţiunilor la nivel UE şi la nivel de România, în vederea diminuării Traficului de Fiinţe Umane, fenomen criminal trans-naţional care afectează cetăţenii români;
 • Monitorizarea şi încurajarea alocării resurselor potrivite cu privire la asistenţa de specialitate a victimelor violenţei de gen, inclusiv a victimelor traficului de fiinţe umane, în România şi în UE;
 • Oferirea de asistenţă gratuită tuturor organelor guvenramentale şi non-guvernamentale cu privire la atragerea fonduriloe UE în vederea construirii şi funcţionării programelor de gen.
/
/
/

Încetarea  violenţei bazate pe gen (NU violenţei!)
***Potrivit estimărilor, 20 până la 25 % din femeile care trăiesc în UE au fost victime ale violenţei fizice cel puţin o dată în viaţă

 • Promovarea acţiunilor de sensibilizare a societăţii româneşti cu privire la o viaţă de familie sănătoasă, fără violenţă
 • Monitorizarea programelor naţionale şi europene de combatere a violenţei domestice
 • Lansarea unor campanii de sensibilizare pentru îmbunătăţirea accesului victimelor violenţei de gen la instrumentele legale, pentru apărarea drepturilor lor şi pentru minimizarea violenţei la nivel social
 • Studii şi statistici cu privire la victimele violenţei de gen, inclusiv dezvoltarea de know-how social transversal, studii comparative vizând violenţa de gen asociată discriminării rasiale, profesionale, economice, etnice etc.
 • Abordarea la nivel academic şi la nivel media a unor studii tratând violenţa de gen şi fenomenele criminale conexe, cum ar fi traficul de fiinţe umane (cumpărarea şi vânzarea de femei, tratamentul violent la care sunt supuse victimele şi consecinţele pe termen lung asupra vieţii acestora, asupra societăţii româneşti şi europene etc.)
 • Colaborarea cu diverse entităţi specializate în domeniu, cum ar fi Avocaţii Drepturilor Omului , Consiliul Europei     etc.

 /

/

Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acţiunilor externe
***Politica externă a României va contribui la egalitatea între femei şi bărbaţi şi la
emanciparea societăţii

 • Monitorizarea acţiunilor de combatere a discriminării femeilor în ceea ce priveşte accesul la poziţii de conducere
 • Încurajarea cotei feminine de 40% în bordurile de conducere ale marilor companii româneşti
 • Dialog periodic şi schimburi de experienţă cu ţări cu tradiţie, cum ar fi Suedia, Danemarca,Germania
 • Promovarea păcii şi a unei integrări europene din ce în ce mai avansate la nivel cultural, politic şi spiritual, prin încurajarea educaţiei alternative, a creativităţii şi inovaţiei la nivel social, organizaţional şi politic, generând un impact pozitiv asupra noilor generaţii de români
 • Încurajarea Planului de Acţiune al UE cu privire la Gen, atât în Europa cât şi în ţări terţe.

Leave a Reply