Partidul Diasporei

 VIZIUNEA POLITICA A PARTIDULUI DIASPORA PROGRESISTA (PDP)

„Schimbarea este obligatorie. Progresul este opţional”

Acest document este supus consultării publice 

 

PREAMBUL

Progresul societăţii românești reprezintă o aspiraţie a românilor care au înfăptuit Revoluţia de la 1989 și a tuturor generaţiilor „de sacrificiu” de români, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre.

Amploarea crizei morale și politice din România, amplificată în ultimele două decenii, este generată, printre altele, de joasa calitate morală și profesională a oamenilor politici.  Este imperativ necesară reforma politică la români, pe principii de eficienţă și de înaltă competenţă. Considerăm că sunt necesare depolitizarea completă a administraţiei publice și simplificarea acesteia în slujba cetăţeanului, obţinerea independenţei complete a Justiţiei și construirea unor argumente solide pentru remoralizarea și progresul naţiunii, în special a noilor generaţii de români.

Noua generaţie de români trebuie să depună eforturi comune cu direcţie unitară, în funcţie de competenţele și posibilităţile fiecăruia, pentru declanșarea unui proces real de dezvoltare de la o stare a societăţii non-competitivăla nivel internaţional,  inferioară, coruptă, contra-productivă si insuficientă, la o stare superioară, productivă, competitivă la nivel internaţional, pozitivă în toate domeniile de existenţă și de dezvoltare a românilor. Acest proces de eficientizare include în mod natural resurse materiale și umane valoroase ale regimurilor politice vechi, însă aduce elemente complet noi, reformatoare, moderne, specifice nevoilor actuale și de viitor ale tuturor românilor indiferent de sex, etnie, rasă ori  apartenţă religioasă, indiferent că ei locuiesc în ţară ori în străinătate.

/

pdp-logo-2014

VIZIUNEA PARTIDULUI DIASPORA PROGRESISTA

Prin programul său politic pentru români, Partidul Diaspora Progresista asumă opţiunea fermă pentru construirea Statului Etocratic. Definim Etocraţia ca principiu politic necesar care include elementele democratice clasice, aducând în plus elemente necesare reformei politice românești și europene, din categoria praxisului politic guvernat de Etică. Prin Etică Politică înţelegem aplicarea cât mai fidelă în practică a enunţurilor teoriei politice. Considerăm că responsabilitatea politică fundamentală, în zona oricărei ideologii politice, este reprezentată de asumarea în totalitate a funcţionalităţii teoriei politice respective, aplicarea acesteia în plan real, în interes public, prin selecţia corespunzătoare a resursei umane înalt competente să ocupe funcţie politică în stat. Prin competenţă politică înţelegem atât pregătire academică/profesională cât și, mai ales, calitate morală, sau înclinaţie umană naturală, demonstrată și recunoscută public, de apărare a interesului comun și mai puţin a interesului personal.

Avem convingerea că toate rolurile politice în stat trebuie să aibă ca obiectiv principal apărarea reală a intereselor superioare ale statului și ale cetăţenilor. În sfera logicii generale, poziţionăm principiul Etocraţiei ca gen, principiul Democraţiei fiind o specie a acestuia. În sfera moralei politice, Statul Etocratic este superior statului democratic din toate punctele de vedere, apărând atât ierarhia funcţională a valorilor umane și politice, cât și buna armonizare a tuturor rolurilor sociale, asigurând o ordine socială funcţională, generatoare de bunăstare tuturor cetăţenilor, în absenţa corupţiei.

Statul Etocratic nu recunoaște existenţa claselor sociale bazate pe principii economice, ci recunoaște categoriile umane deţinătoare de calităţi etico-pragmatice, generatoare de bunăstare publică. Statul Etocratic plasează economia în slujba cetăţenilor. Unicul rol al economiei este asigurarea unui trai decent pentru fiecare cetăţean, indiferent de origine, rasă, vârstă, sex sau orientare religioasă. Statul Etocratic asigură, prin mecanismele sale, implementarea reală și verificabilă a teoriei politice, în slujba tuturor cetăţenilor.   Acest tip de stat impune, pe lângă principii democratice sănătoase și bine definite din punct de vedere pragmatic/juridic, integrarea reală și verificabilă în concret a unor principii etice fundamentale, necontroversate, generatoare de Bine Social și Ordine Socială, de care se bucură toţi cetăţenii statului, fără deosebire.

Interesul comun al românilor, în context european și mondial, reprezintă principalul obiectiv al Partidului Diasporei Progresiste. Prin apărarea interesului naţional înţelegem apărarea dreptului tuturor cetăţenilor români la o viaţă decentă, apărarea concretă a principiilor democratice în funcţionarea instituţiilor statului, apărarea domniei legii în România și în Uniunea Europeană, promovarea unei imagini naţionale demne la nivel european și internaţional.

Partidul Diaspora Progresista supune consultării publice propria viziune politică și demarează construcţia propriul program politic, care va fi realizat cu participarea cetăţenilor, din dorinţa de a construi un instrument al reformei politice românești de o calitate excelentă. Va invităm să ne transmiteţi comentariile și propunerile dumneavoastră la adresa partidul.diasporei(at)gmail.com  cu privire la următoarele capitole:

 1. Morala statului, resurse umane și instituţionale
 2. Justiția și domnia legii
 3. Educația, cercetarea și inovaţia
 4. Administrația publică și afacerile interne
 5. Economia și bugetul naţional
 6. Venitul de Bază al cetăţeanului, munca și pensionarea
 7. Agricultura și dezvoltarea rurală
 8. Sănătatea și Mediul
 9. Infrastructura naţională
 10. Turismul și Cultura
 11. Apărarea națională
 12. Relațiile europene și externe

Dacă doriţi să aderaţi la Partidul Diaspora Progresista (PDP) și să vă aflaţi printre primii 25.000 de membri fondatori, cu ajutorul cărora vom înregistra PDP în România, conform legii, vă invităm să descărcaţi și să completaţi adeziunea individuală, să o semnaţi și să ne-o trimiteţi scanată, la adresa de e-mail partidul.diasporei(at)gmail.com

Dacă doriţi să aderaţi la PDP din poziţie de coordonator/lider local, vă invităm să completaţi cât mai multe formulare de adeziune colectivă și să ni le trimiteţi scanate, pe e-mail.

Documentele/adeziunile în original se vor înmâna personal, cu ocazia primei adunări generale a partidului, care va avea loc la o dată anterioară înregistrării partidului la Tribunalul București, conform Legii partidelor politice din România.

Nici o cotizaţie nu va fi percepută membrilor PDP. Prezenţa la adunările generale /congrese va fi obligatorie pentru coordonatorii locali și pentru toţi membrii care ocupă funcţii de răspundere. Toate resursele materiale ale partidului vor proveni din donaţii, care vor fi făcute publice. Funcţiile în partid vor fi câștigate pe bază de merit.

Nici un post de conducere în partid, local sau central, nu va fi plătit. Principala formă de lucru pe care o promovăm este aceea bazată pe voluntariat, pe demonstraţia reală și verificabilă a voinţei de apărare a bunăstrării publice și a progresului social, în beneficiul tuturor cetăţenilor români.

Vă mulţmim și vă invităm să participaţi în mod direct la reforma politică propusă de Partidul Diasporei Progresiste!

Partidul Diasporei  Progresiste: Noi Frontiere Politice !

PDP-Adeziune-Colectiva                    PDP-Adeziune-Individuala

CHESTIONAR PDP (I)

PDP-Vision-en

 

 

*** Grupul de Initiativa PDP participa cu reprezentanti in Consiliul Diasporei ***

logo-cd

L1L2L3L4L5L6L9L10L11

Leave a Reply