Agenda 2013 a Diasporei Progresiste 1. Constituirea unui Mecanism de Identificare Rapidă şi Raportare (MIRR) cu privire la traficul de fiinţe umane în Europa, în care victimele sunt cetăţeni români  – implicarea diasporei româneşti în diminuarea traficului de fiinţe umane şi a altor fenomene criminale conexe
 2. Înfiinţarea de grădiniţe şi şcoli cu predare în limba română, susţinerea celor existente şi promovarea acestora, precum şi sprijinirea schimburilor de experienţă dintre şcolile româneşti şi cele din alte ţări europene
 3. ŞCOALA DE VARĂ DP-ROSA 2 – 8 septembrie 2013, în Grecia  –  înscrierile încep la sfârşitul lunii mai, 2013.
 4. Concurs de eseuri cu tema „Unii lideri s-au născut femei” – în vederea promovării leadership-ului feminin în politică şi în afaceri
 5. Seminar  „Diaspora şi Promovarea  Echilibrului de Gen’’ – 9 martie 2013, în Italia. Adoptarea Strategiei DP-ROSA privind Echilibrul de Gen 2013-2014.
 6. Spectacol artistic cu strângere de fonduri : „Diaspora Redeschide Şcoala Românească din Atena” – 9 martie 2013, în Italia, Rovigo
 7. Proiecte de cercetare şi de intervenţie social-culturală în direcţia reintegrării sociale a infractorilor, în special a femeilor românce aflate în închisoare pe teritorii străine – facilitarea cooperării internaţionale pe linia schimbului de experienţă între penitenciare din Uniunea Europeană, acţiuni ale societăţii civile etc
 8. Constituirea „sindicatului” muncitorilor romani din UE: campanii de informare, asistenţă gratuită, consultanţă juridică, mecanisme de intervenţie în teren, facilitarea cooperarii autorităţilor române cu cele straine în protecţia drepturilor sociale ale muncitorilor români – combaterea discriminării pe piaţa muncii în UE şi în lume
 9. Realizarea, menţinerea şi dezvoltarea unor spaţii/centre româneştiii multifuncţionale, în cooperare cu autorităţile locale, pentru a crea condiţiile reunirii comunităţii româneşti din diverse zone într-un spaţiu cultural familiar şi independent din punct de vedere politic. Aici se vor putea oferi  informaţii vitale noilor veniţi şi se va  acorda asistenţă în regim de urgenţă cetăţenilor români aflaţi în dificultate, pe teritorii străine
 10. Menţinerea şi dezvoltarea Grupurilor de Lucru Specializate (GLS) sau Grupurilor de Experţi, cu principala sarcină de a elabora şi de a evalua proiecte inovatoare în următoarele domenii: Economie, Politică Externă, Echilibrul de Gen, Educaţie-Cultură, Turism, Filosofie şi Drepturi Fundamentale ale Omului
 11. Lansarea unui chestionar adresat românilor din diaspora, în vederea dezvoltarii proiectului „Te iubeşte mama” – initiat in Italia
 12. ROSA Charity Network: acţiunea „Moş Crăciun din Diaspora 2012” – colectare, transport şi distribuire de cadouri pentru copii români aflaţi în dificultate, din diverse locaţii din România. Cadourile se colecteaza de la românii care locuiesc în străinătate
 13. ROSA Charity Network: constituirea unei reţele de suport imediat pentru diminuarea efectelor sărăciei din România (Ex Germania: colaborare cu magazine şi depozite pentru a colecta produse alimentare, haine şi produse de curăţenie în vederea ajutorării grupurilor defavorizate din România, în special copii şi bătrâni)
 14. Realizarea unui studiu comparativ referitor la metodele de protecţie a animalelor în statele membre ale UE şi în lume – studiul va fi prezentat în raportul de activitate 2013 şi publicat ca volum colectiv, în cadrul urmatoarei conferinţe anuale DP-ROSA  din octombrie-noiembrie 2013, care va avea loc în Germania
 15. Planificarea conferinţei anuale a DP-ROSA, care va avea loc în Germania, în perioada octombrie-noiembrie 2013, în vederea prezentării rapoartelor de activitate şi pentru setarea Agendei 2014 – înscrierile încep din luna septembrie 2013
 16. Activităţi de susţinere a programelor de integrare a comunităţii roma în România, în UE şi în lume
 17. Monitorizarea şi dezvoltarea activităţilor unor asociaţii şi organizaţii non-profit româneşti cu obiecte de activitate în domeniul artei, culturii, educaţiei, sportului, turismului, activităţilor academice, activitatilor recreative etc
 18. Inventarierea formaţiilor artistice, profesioniste şi de amatori, din comunităţile româneşti din străinătate doritoare de colaborare ( grupuri de dansatori sportivi; artă folclorică, solişti şi compozitori de muzică folclorică, clasică şi uşoară etc)
  1. Inventarierea resurselor şi a elementelor logistice care pot fi puse în slujba unor colaborări eficiente, facilitate de Platforma Socială;
  2. Identificarea partenerilor locali şi a locaţiilor în care se pot desfăşura evenimente artistice prin care să se realizeze o bună promovare naţională, la nivel international;
  3. Încurajarea şi promovarea, la nivel european, a activităţilor artistice, culturale, educative şi sportive româneşti precum şi promovarea turismului românesc şi european;
  4. Stabilirea unui calendar unic al evenimentelor culturale, artistice, sportive şi turistice, centralizat şi publicat/promovat în mod gratuit, cu ajutorul resurselor Platformei
 19. Sprijinirea proiectului  „Dacii – Adevăruri Tulburătoare” – proiect de cercetare în vederea dezvăluirii istoriei complete a românilor şi a construcţiei morale înalte a noilor generaţii de români, bazată pe cunoaştere şi pe solidarizare naţională în direcţia progresului
 20. Iniţierea unei solicitări civice pentru iniţierea unei legi europene cu privire la impunerea salariului minim european în UE27, cu ajutorul instrumentului european Iniţiativa Cetăţenilor – în cooperare cu forumuri civice europene
 21. Initiativa Cetatenilor Europeni pentru un Venit de Baza Neconditionat (UBI) – dezbatere publica- 21 septembrie 2013 la Bruxelles.

 

Pentru a vă înscrie ca membru, simpatizant sau voluntar al DP-ROSA
şi a participa la implementarea Agendei 2013
vă invităm să vă înscrieţi cu ajutorul acestui
FORMULAR.

Prima Conferinţă anuală a Diasporei Progresiste (galerie foto)

 

Leave a Reply