Agenda 2014 a DP-ROSA a fost adoptată la Bonn

Comunicat de presă

La data de 2 noiembrie 2013 a avut loc, la Bonn, conferinţa anuală a Diasporei Progresiste (DP-ROSA). Obiectivul principal al acestui eveniment a fost dezbaterea şi adoptarea Agendei 2014.

01

La eveniment a participat activ, pe tot parcursul lucrărilor zilei, Domnul Mihai Botorog, consulul general al României la Bonn. Domnia sa a transmis, de asemenea, un mesaj din partea Excelenţei Sale Domnul Lazăr Comănescu, Ambasadorul României la Berlin: „Doresc să vă felicit pentru iniţiativa dumneavoastră valoroasă de a stimula structura societăţii civile româneşti din mediul internaţional, cu o atenţie specială acordată comunităţilor româneşti din spaţiul european. Sunt bucuros că această iniţiativă a plecat din rândurile românilor din Bruxelles, mulţi dintre ei, inclusiv funcţionari în instituţiile europene, cu contribuţie directă şi valoroasă la conectarea societăţii româneşti la evoluţiile europene actuale. Lucrând eu însumi mai mulţi ani la Bruxelles, ca ambasador al României la NATO şi Uniunea Europeană, am putea aprecia calitatea deosebită a românilor din cercurile profesionale respective. Sunt deosebit de încrezător că bunele practici şi logica parteneriatelor multiple, care stau la baza filosofiei lucrului în asociaţia dumneavoastră vor izbuti să ofere un sens pragmatic acţiunilor acesteia, orientate spre proiecte viabile şi care să stimuleze excelenţa în orice domeniu.” Transmitea excelenţa sa, ambasadorul Comănescu.

Au fost dezbătute subiecte de actualitate in diaspora, cum ar fi problema copiilor români abandonaţi, problema sărăciei, problema traficului de fiinţe umane, problemele legate de integrarea românilor pe piaţa muncii în Uniunea Europeană, în contextul eliminării restricţiilor de la 1 ianuarie 2014.

Un punct important de dezbatere a fost democraţia la români,  nevoia încurajării proceselor 04democratice în România şi a folosirii unor instrumente sănătoase, legale, pentru revitalizarea scietăţii, economiei şi în special a clasei politice. In acest context, domnul Marius Palamariu, din Bruxelles, a prezentat o propunere în Agenda 2014 a DP-ROSA, de a demara şi coordona o consultare publică pentru construirea, alături de cetăţeni, a programului politic al unui nou partid politic, care se va numi Partidul Diasporei Progresiste (PDP).

PDP se va crea cu scopul încurajării reformei politice în România şi a progresului societăţii românești. Partidul are printre priorităţi: reforma legislativă în vederea întăririi democraţiei în România, diminuarea corupţiei, depolitizarea instituţiilor de stat și a Justiţiei, promovarea Echilibrului de Gen în politica românească, în special în funcţiile de conducere și în funcţiile-cheie de dezvoltare strategică, promovarea valorilor naţionale și a interesului românilor la nivel intern și international, Dialogul social cu o societate civilă românească reală și funcţională, promovarea Venitului de Bază Garantat în România și în Europa, prin participarea corectă și de calitate la viaţa politică europeană, reconstruirea demnităţii naţionale a României, în Europa și în lume, promovarea libertăţii de gândire, de expresie și de construcţie socială a elitelor românești și a tuturor românilor, reconstruicţia morală și spirituală a societăţii românești.

 

Bonn, 3 noiembrie 2013

 

Picture1

 

Leave a Reply