Conferinţa de la Atena: DECLARAŢIE – APEL din partea FSCR

/

DECLARAŢIE – APEL

FEDERAŢIA “SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ”

 

Prezentată în cadrul lucrărilor
Conferinţei de la Atena a Diasporei Progresiste
3 noiembrie 2012

 

Apelul nostru include elemente substanţiale de solidaritate, normalitate, toleranţă, construcţie paşnică şi edificare socială, pe care le transmitem tuturor concetăţenilor noştri din ţară şi din străinătate, prietenilor noştri, susţinătorilor şi tuturor celor care doresc să sprijine, contribuind activ, procesul de refacere politică, economică, socială şi culturală a României, binele românilor.

 Pornind de la imperativele şi comandamentele actuale ale societăţii româneşti

 Având în vedere situaţia complicată şi explozivă, socială şi economică, din România de astăzi

 Ţinând cont de cerinţele şi nemulţumirile cetăţenilor români, exprimate în stradă, plenar şi public, faţă de conducerea ţării şi politicienii care s-au succedat la putere în ultimii 22 de ani

 Motivaţi de spiritul patriotic şi necesitatea stringentă de restructurare, reaşezare şi reformă socială profundă a statului, societăţii şi economiei

Noi, reprezentanţi ai Societăţi Civile Româneşti, participanţi la Conferinţa de la Atena a Diasporei Progresiste, considerăm că este momentul să tragem un semnal de alarmă pentru întreaga societate românească, prin care să trezim conştiinţa naţională, demnitatea neamului românesc şi să chemăm toate forţele sociale, neguvernamentale, politice şi apolitice, la un dialog cvasi-naţional, la colaborare şi conlucrare, pentru salvarea României şi a poporului său, adusă în pragul unei catastrofe naţionale iminente, situaţie recunoscută de însăşi puterea din România şi provocată de clasa politică în întregul său, incapabilă să-şi îndeplinească rolul, competenţele şi obiectivele cu care a fost mandată de popor şi care au fost asumate demagogic şi iresponsabil de politicieni.

Cerem în mod imperativ factorilor guvernamentali şi întregii clase politice din România să îşi însuşească în mod real iniţiativele Societăţii Civile Româneşti, să deblocheze dialogul social, să îl permanentizeze şi să se consulte cu societatea, prin structurile ei specifice, să acţioneze în consens cu propunerile şi observaţiile venite din partea cetăţenilor, în toate domeniile, dar mai ales în procesul elaborării proiectelor de lege, a programelor de dezvoltare şi reforme, al redistribuirii şi utilizării juste a resurselor naţionale.

Noi, reprezentanţii de drept ai Societăţii Civile, din România şi din străinătate, proclamăm reafirmarea plenară a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor, obligând puterea, orice regim politic, indiferent de culoarea politică şi doctrină, să respecte şi să asigure premisele realizării acestor drepturi.

De asemenea, supunem atenţiei întregii Naţiuni Române, statelor membre ale Uniunii Europene, ambasadorilor acestora la Bucureşti, precum şi tuturor reprezentanţilor misiunilor economice şi consulare la Bucureşti şi în străinătate, hotărârea noastră de a lupta până la capăt, prin orice mijloace legale, pentru recucerirea drepturilor noastre legitime, a libertăţii confiscate de putere şi pentru o viaţă demnă şi decentă pentru întreaga populaţie.

Cerem Puterii să întreprindă urgent măsuri pentru rezolvarea problemelor grave care s-au acumulat şi care determină populaţia să emigreze, să se sinucidă sau să comită diverse infracţiuni, inclusiv împotriva securităţii naţionale.

Nu putem să nu remarcăm miopia politică a partidelor, care ne-au condus în ultimii 22 de ani, ignorând şi neglijând preocupările istorice şi patriotice ale înaintaşilor noştri şi zădărnicind revenirea la Patria-mamă a teritoriilor româneşti, rupte din corpul României, în decursul istoriei. Astfel, reîntregirea neamului românesc de pe toate teritoriile sale, inclusiv de pe cele rămase în afara ţării, rămâne încă un deziderat de suflet pentru români, din cauza greşelilor politicienilor.

De fapt, nu este singura greşeală a politicienilor actuali, dacă avem în vedere politica strâmbă şi acţiunile ineficiente şi antipopulare, uneori infantile, ale conducătorilor României, îndeosebi din ultima perioadă.

Dacă ne referim numai la recentele evenimente, care s-au desfăşurat pe întreg teritoriul românesc, începând cu Piaţa Universităţii şi culminând cu problemele referendumului şi certurile din Parlamentul European, care au dat semnalul redeşteptării românilor, avem suficiente argumente să declarăm solemn că:

«A sosit momentul, când trebuie să spunem răspicat – ajunge, ne-am săturat, trebuie să răsturnăm sistemul politic şi să o luăm de la capăt, sănătos şi eficient, pentru a realiza interesele românilor şi dorinţa lor de a trăi demni şi liberi, împreună şi uniţi, în propria lor ţară, eliberaţi de apăsarea clasei politice şi a politicienilor corupţi».

Se impune imperativ recompunerea clasei politice, refacerea instituţiilor statului, construirea unui sistem politic şi administrativ corect şi transparent, care să permită în mod real accesul populaţiei la dialog continuu, consultare consecventă şi eficientă, participare amplă la luarea marilor decizii, care hotărăsc soarta şi viaţa poporului român. Numai aşa, s-ar justifica existenţa unei numeroase clase politice şi a unui sistem administrativ stufos de şefi şi de conducători, care decid ce este bine şi ce este rău pentru naţiunea română.

Nu trebuie să uităm că pe acest teritoriu, stropit abundent cu sângele înaintaşilor noştri, vărsat pentru integritatea teritorială şi păstrarea demnităţii şi libertăţii românilor, convieţuiesc paşnic, împreună cu noi, şi reprezentanţii altor etnii, care trebuie avuţi în vedere la luarea deciziilor. Dar se impune şi din partea acestora loialitate şi acţiune civică permanentă, alături de noi, pentru binele poporului român şi renunţarea, atunci când este cazul, la susţinerea politică a unor lideri şi conducători care acţionează contra-productiv şi împotriva populaţiei, aşa cum ar fi cazul în prezent, în anul 2012.

Adresăm o chemare sinceră adresată cetăţenilor, de a se reuni în apărarea identităţii şi spiritului naţional românesc.

În formularea apelului nostru naţional, adresat atât românilor din ţară, cât şi celor din străinătate, avem în vedere următoarele realităţi, care au apărut în ultimii 22 de ani:

 • depopularea ţării şi creşterea alarmantă a migraţiei forţei de muncă peste hotare
 • sărăcirea drastică a populaţiei
 • creşterea fără precedent a şomajului
 • îngrădirea dreptului la competiţie şi performanţă
 • ridicarea demagogiei şi a imoralităţii la rang de principiu în politică şi afaceri
 • degradarea fizică a populaţiei şi ameninţarea genetică a naţiunii
 • afectarea gravă a sistemelor învăţământului şi sănătăţii
 • încredinţarea economiei şi fondurilor bugetare numai unor personaje clientelare ale puterii şi partidelor de guvernământ
 • promovarea în funcţie şi încurajarea foştilor activişti comunişti
 • transferul patrimoniului statului, economic şi cultural, în proprietatea unor indivizi cu o morală şi o pregătire îndoielnice
 • decredibilizarea tuturor instituţiilor statului, mai ales a Justiţiei, reducerea covârşitoare a eficienţei acestora în conducerea statului şi rezolvarea problemelor social-economice şi politice
 • polarizarea nejustificată a bogăţiei, în detrimentul maselor largi spoliate
 • poziţionarea subiectivă şi periculoasă a mass-media, în funcţie de interesul material sau afilierea la o structură sau alta, politică sau guvernamentală: alienarea conştientului colectiv românesc prin manipulare media, împotriva propriilor interese naţionale, punând în pericol siguranţa naţională şi viitoarele generaţii de români
 • dezvoltarea şi încurajarea nejustificată a poliţiei politice, care a generat începutul renaşterii vechii securităţi comuniste, în scopul descurajării populaţtiei în acţiunile sale de revendicare şi realizare a drepturilor sale legitime, uneori chiar prin metode opresive
 • erodarea intenţionată a sentimentului de naţionalism şi apartenenţă la Patria-Mamă, ceea ce a generat implicarea redusă a populaţiei în dezvoltarea social-economică a ţării şi realizarea marilor idealuri ale românilor
 • apariţia germenilor autoritarismului şi ai dictaturii în politică şi în conducerea şi soluţionarea treburilor de stat
 • irosirea resurselor naţionale în interesul unor grupuri politice sau de afaceri, care s-au reunit la vârful economiei şi politicii, generând oligarhia financiar-economică, îngenunchind populaţia şi aducând-o în pragul degradării fizice şi morale
 • distrugerea intenţionată a agriculturii, în scopul transformării României într-o piaţă largă de desfacere a produselor alimentare străine, ceea ce a anulat resursele generoase pe care agricultura le putea aduce bugetului de stat
 • distrugerea totală a industriei, în scopul exploatării României în unica sa calitate actuală, de piaţă de desfacere
 • învrăjbirea diverselor segmente ale populaţiei, în scopul stăpânirii acestora şi supunerii lor oricaror decizii arbitrare şi abuzive ale puterii, fără a avea posibilitatea reală de a respinge aceste decizii
 • deteriorarea gravă a relaţiilor internaţionale ale statului român, mai ales în raport cu ţările europene, antagonizarea raporturilor externe ale României, cu consecinte grave asupra cursului social-economic intern din România

Solicităm regimului politic actual o revizuire de fond asupra politicii interne şi externe a ţării noastre, a funcţionării structurilor de stat şi ale puterii, ale Parlamentului şi ale Guvernului, în scopul eficientizării acestora şi în scopul depolitizării funcţiei publice.

În finalul declaraţiei noastre, adresăm un apel fierbinte la colaborare şi activare constructivă a tuturor forţelor de bine româneşti, din străinătate şi din ţară, cărora le solicităm sprijin şi înţelegere în demersul nostru democratic şi paşnic de a obliga puterea să asculte şi să respecte solicitările cetăţenilor.

ÎMPREUNĂ NE VOM SALVA ŢARA!

Dl Petre Răcănel
Preşedinte FSCR

Prima Conferinţă anuală a Diasporei Progresiste

Leave a Reply