Consiliul Diasporei: Consultare publică

 

CD_pe_intelesul_tuturor

 

Structura şi mandatul Consiliului Diasporei  (proiect-pilot 29.11.2014-28.11.2015)

Contribuţiile la această consultare publică sunt primite  la adresa rosa@diasporaprogresista.eu pâna la data de 15 noiembrie 2014. Consiliul Diasporei va fi lansat oficial la data de 29 noiembrie, la Bruxelles.

 

Consiliul Diasporei este un organism de decizie independent şi de sine stătător, având în componență reprezentanți ai diverselor asociații, organizații şi fundații non-profit românești din străinătate, ai partidelor politice de toate culorile, ai mass-media, ligilor studențești şi companiilor private. Consiliul Diasporei are ca obiectiv luarea deciziilor de interes comun şi coordonarea unor activităţi comune, în beneficiul comunităţii româneşti din străinătate şi din România.

1. Rationale

A. Având în vedere numărul semnificativ al cetăţenilor români emigraţi şi numărul important de asociaţii legal constituite în ţarile gazdă, doritoare să răspundă nevoilor comunităţii româneşti

B. Având în vedere gradul înalt de fragmentare a comunităţii româneşti din străinătate, atât la nivel internaţional cât şi la nivelul aceleiaşi ţări gazdă, ceea ce genereaza risipa unor resurse importante şi blocaje la nivel operational, în interesul cetăţenilor

C. Având în vedere nevoia de comunicare continuă, de coordonare a activităţilor şi resurselor, de luare a unor decizii responsabile şi cu caracter general, astfel încât cetăţenii români să beneficieze pe deplin de prezenţa asociaţiilor non-profit şi de prezenţa altor exponenţi ai societăţii civile şi din domeniul privat, care pot oferi resurse ori servicii relevante cetăţenilor, în ţările gazdă, în cooperare cu autorităţile locale

D. Având în vedere nevoia de identitate, reprezentativitate şi legitimitate a societăţii civile româneşti din străinătate, pe termen lung, în raport cu autorităţile române, ale altor state şi de la nivel UE, indiferent de cine se află la guvernare şi prevenind pierderea unor resurse şi proiecte importante, la fiecare cinci ani, odată cu schimbarea guvernelor   Propunem constituirea Consiliului Diasporei, instrument civil independent, cu următoarele caracteristici, pe care le supunem dezbaterii publice:

 

2. Componenţa

A. Consiliul Diasporei este constituit din minimum 12, maximum 99 membri cu drept de vot. Membrii Consiliului sunt cetăţeni români, au vârsta de minimum 18 ani, sunt preşedinţi sau reprezentanţi ai asociaţiilor non-profit din străinătate, reprezentanți ai partidelor politice de orice culoare, ai presei, studenţilor şi mediului privat, cu rezidență permanentă sau temporară în alt stat decât România.

B. Asociaţiile din România sau cele formate din cetățeni non-români pot participa la lucrările Consiliului, din rol consultativ, fără drept de vot, pe subiecte relevante.

C. Secretariatul Consiliului Diasporei (aparatul tehnic, non-decizional) se află la Bruxelles

D. Consiliul Diasporei este reevaluat şi, la nevoie, reconstituit cu o frecvenţă anuală, în cadrul unei conferinţe anuale organizate oriunde în Europa

E. Fiecare membru al Consiliului Diasporei plăteşte o cotizaţie de 25 Euro pe an, pentru a contribui la chletuielile legate de consumurile platformei de comunicare şi la cheltuielile legate de închirierea spaţiilor pentru conferinţele anuale

 

3. Activităţile Consiliului Diasporei

A. Consiliul Diasporei se întâlneşte fizic cel puţin o dată pe an, în cadrul unei conferinţe anuale, oriunde în Europa. În cadrul conferinţei anuale, este acceptată prezenţa virtuală a membrilor (telefon, skype, video-conferinţă etc.) pentru a vota.

B. Stabilirea unui calendar comun al evenimentelor organizate în diverse locaţii şi operaţionalizarea colaborărilor la nivel intern, local şi internaţional, prin încurajarea dialogului cu autorităţile locale, din statul-gazdă şi cu societatea civilă locală şi europeană

 C. Consultare frecventă şi luarea deciziilor de interes comun, prin vot simplu

 D. Emiterea publică a unor poziţii comune cu privire la diverse situaţii din România şi din UE, prin interviuri, comunicate de presă, campanii de sensibilizare, publicaţii, evenimente publice şi rapoarte de activitate anuale

E. Newsletter lunar comun, prin care publicul este informat despre activităţile, proiectele şi iniţiativele tuturor structurilor din spatele reprezentanţilor in Consiliu 

F. Lansarea de consultări publice şi diverse chestionare în comunitate, pentru a păstra permanent legătura cu nevoile, opiniile şi propunerile cetăţenilor români din străinătate

G. Dezvoltarea mecanismului de atragere a finanţărilor pentru diverse proiecte de interes comun (de la DPRRP şi din alte surse)

 

4. Condiţii de lucru

Consiliul Diasporei este guvernat de bună-credinţă, transparenţă, bun simţ, respect reciproc şi conlucrare armonioasă, în interesul comunităţii româneşti din străinătate, indiferent de apartenenţa politică, orientarea sexuală sau religioasă, rasă, etnie, statut economic sau profesional. Ca regulă generală, Consiliul Diasporei promovează echilibrul de gen. Nu se tolerează minciuna, atacurile la persoană, rasismul, xenofobia, misoginismul, homofobia, şovinismul sau alte forme de extremism care ar putea dăuna bunei cooperări interne sau a imaginii internaţionale pozitive. Membrii Consiliului au dreptul să se retragă în orice moment, fără a fi nevoie de justificări şi fără a-şi recupera cotizaţia plătită pe anul respectiv.

Consultare-text (pdf) – updated-6nov

Picture2

UN PROIECT REALIZAT IN COLABORARE CU IDENTITATEA ROMANEASCA

id-ro-mic

 

Leave a Reply