Iniţiativa cetăţenilor pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat (UBI)

Diaspora Progresista – Romanian Open Society Abroad (DP-ROSA) atrage atenţia cetăţenilor români cu privire la importanţa susţinerii unor iniţiative cetăţenesti la nivel UE, prin care se pot genera legi europene pentru asigurarea unui Venit Minim Garantat/Necondiţionat pentru toti cetăţenii europeni. În contextual în care salariile din România se află printre cele mai precare din UE, cetăţenii români au tot interesul să semneze !

 Pagina oficială UBI România pe Facebook AICI

Pe data de 14 ianuarie 2013, Comisia Europeană a acceptat o Iniţiativă a Cetăţenilor Europeni  cu privire la un venit minim necondiţionat în Europa, dând „undă verde” la o campanie care va dura un an şi care va implica toate ţările europene.

Până la data de 14 ianuarie 2014 trebuie să contactăm 500 de milioane de cetăţeni  din Europa şi să strângem un milion de semnături.

15 State Membre UE deja susţin această iniţiativă istorică. Pentru a ajunge la numărul necesar de semnături este nevoie de semnăturile cetăţenilor din cel puţin şapte ţări europene.

Daca vom reuşi să înregistrăm un milion de declaraţii de susţinere pentru un venit minim necondiţionat, acest fapt va obliga Comisia Europeană să examineze iniţiativa cu mare atenţie şi să transmită o propunere legislativă către Parlamentul European.

Pentru a susţine această iniţiativă cetăţenească, deosebit de importantă pentru români, vă invităm să completaţi formularul:

Mai mule detalii pe www.diasporaprogresista.eu si pe pagina de Facebook Diaspora Progresista.
/
/
Biroul de Presa DP-ROSA
/
/
/
/
/
/

Titlu: Venitul Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) – Explorarea posibilităţii de emancipare a condiţiilor de viaţă în UE.

Subiectul acestei iniţiative:
Solicităm Comisiei Europene să încurajeze cooperarea între Statele Membre (potrivit Art 156 al TFEU) cu obiectivul de a explora Venitul Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) ca instrument de ameliorare a sistemelor respective de securitate socială.

Obiectivele Principale:
Pe termen lung, obiectivul este de a oferi fiecărei persoane, în Uniunea Europeană, dreptul necondiţionat, individual de a avea satisfăcute nevoile materiale, astfel încât să se asigure o viaţă demnă, aşa cum se descrie în tratatelele UE, iar oamenii să fie împuterniciţi să participe la viaţa socială, prin introducerea UBI. Pe termen scurt, iniţiative precum „studii-pilot” (Art 156 TFEU) şi examinarea unor modele diferite ale UBI (Rezoluţia PE 2010/2039 (INI) §44) ar trebui să fie promovate la nivel UE.

 

/

Iniţiativa Cetăţenilor Europeni
pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat

ANEXĂ

Iniţiatorii ICE

Persoanele care prezintă această propunere ICE sunt cetăţeni din 15 State Membre ale UE (Austria, Belgia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, UK) diferiţi în ceea ce priveşte cultura, limba, interesele sociale şi convingerile politice şi religioase/filosofice, dar care împărtăşesc aceleaşi convingeri prezentate aici, ca soluţii pe termen lung.

 

Definiţia Venitului Minim Garantat/Necondiţionat

Venitul Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) nu înlocuieşte statul social, ci îl completează pe acesta, îl transformă dintr-un stat cu politici sociale compensatorii într-un stat cu politici sociale emancipatorii. UBI este definit ca o iniţiativă emancipată şi emancipatorie, având următoarele caracteristici:

 • Universal
 • Individual
 • Necondiţionat
 • Suficient de mare încât să asigure o existenţă demnă şi o participare activă la viaţa socială.

Universal: de principiu, fiecare persoană, indiferent de vârstă, strămoşi, loc de domiciliu sau de rezidenţă, profesie etc. va avea dreptul să primească această alocaţie. Ceea ce solicităm este un venit minim garantat/necondiţionat la nivel european.

Individual: Orice femeie, orice bărbat, orice copil are dreptul la un venit de bază individual şi nicidecum integrat în venitului global al unei gospodării/familii. Venitul Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) va fi independent de circumstanţe cum ar fi: starea civilă, coabitarea sau configurarea gospodăriei/familiei, venitul unuia din membrii familiei sau proprietăţile care aparţin oricăruia din membrii familiei. Aceasta este singura modalitate de a securiza viaţa privată şi de a preveni controlul unor indivizi asupra altor indivizi. UBI ajută cetăţenii să ia propriile decizii.

Necondiţionat: Noi privim venitul de bază ca pe un drept al omului care nu trebuie să depindă de nici o pre-condiţie, sau obligaţie de a avea salariu plătit, de a fi integrat în serviciul public, sau de a se comporta potrivit cu rolurile tradiţionale de gen. Venitul de bază nu va fi condiţionat de alte venituri, economii sau proprietăţi.

Sufiecient de mare: Suma trebuie să poată acoperi un standard decent de viaţă, care se potriveşte cu standardele culturale şi sociale din ţara respectivă. Trebuie să prevină sărăcia materială şi trebuie să ofere posibilitatea oricărui om să participe la viaţa socială. Aceasta înseamnă că venitul net minim al fiecărui cetăţean trebuie să se afle peste nivelul de sărăcie potrivit standardelor UE, care corespunde cu 60% din aşa-numitul „venit echivalent median naţional”. În special în ţările în care majoritatea oamenilor au un venit mic, deci unde venitul median naţional este scăzut, trebuie să se folosească un standard alternativ (ex. coşul cu cumpărături) pentru a se determina suma venitului de bază, pentru a garanta o viaţă decentă, siguranţă materială şi participare deplină a oamenilor la viaţa socială.

 

Justificările pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat

Ca rezultat al modelelor actuale de pe piaţa muncii şi a sistemelor inadecvate de asistenţă socială (condiţionat, fără mijloace de aplicare, insuficient) noi vedem introducerea unui Venit Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) ca pe o soluţie esenţială de garantare a drepturilor fundamentale ale oamenilor, în special dreptul la viaţă decentă, aşa cum este prevăzut în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Dincolo de toate, Venitul Minim Garantat/Necondiţionat va ajuta la prevenirea sărăciei şi va garanta libertatea fiecărui om de a-şi determina propria viaţă şi va întări participarea tuturor la viaţa socială.  Venitul Minim Garantat/Necondiţionat va ajuta la eliminarea:

 • diviziunii sociale
 • dezbaterilor dominate de invidie şi de abuzuri şi toate consecinţele acestora
 • birocraţiei atât de costisitoare, superflue, represive şi excluzive din punct de vedere al inspecţiei şi controlului

Ca transfer bănesc nediscriminatoriu şi non-stigmatizant, Venitul Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) va preveni sărăcia ascunsă şi diverse tipuri de boli.

Venitul Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) aduce libertate socială, ajută cetăţenii să se identifice cu Uniunea Europeană şi asigură drepturile politice ale acestora. Susţine realizarea drepturilor fundamentale. „Demnitatea persoanei umane nu este doar un drept fundamental în sine, ci constituie, totodată, baza reală a drepturilor fundamentale.” (explicaţia oficială a articolului 1 al Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene).

Introducerea Venitului Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) şi a procedurilor de aplicare posibile se află în aria de responsabilitate a fiecărui Stat Membru în parte.

Există studii care arată diverse metode prin care UBI poate fi finanţat. Noi nu sugerăm nici una, în mod special, în această ICE.

 

 

ANEXE

 

Tratatul Uniunii Europene (TEU)

„Versiunile consolidate ale Tratatului Uniunii Europene şi Tratatului de Funcţionare a Uniunii Europene” 2010/C83/01 (30 martie 2010).

 

Articolul 1

Uniunea este fondată pe valoarea respectului cu privire la demnitatea umană, libertate, democraţie, egalitate, domnie a legii şi respect pentru drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune Statelor Membre într-o societate unde pluralismul, nediscriminarea, toleranţa, justiţia, solidaritatea şi egalitatea între femei şi bărbaţi sunt prioritare.

Motive pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat:
Venitul Minim Garantat/Necondiţionat, aşa cum este definit de cele 4 caracteristici, realizează toate valorile descrise mai sus. Oferă siguranţă materială şi participare deplină la viaţa socială, fără condiţii – combinat cu egalitatea tuturor indivizilor.

 

Articolul 3

3. Uniunea va stabili o piaţă internă. Aceasta va lucra pentru dezvoltarea durabilă a Europei, bazată pe o creştere economică echilibrată şi pe stabilitatea preţurilor, o economie socială de piaţă înalt competitivă, vizând angajarea completă a foţei de muncă, progresul social şi un nivel înalt de protecţie şi dezvoltare a calităţii mediului înconjurător. Aceasta va promova avansarea ştiinţifică şi tehnologică.

Aceasta va combate excluziunea socială şi discriminarea şi va promova justiţia socială şi protecţia, egalitatea între femei şi bărbaţi, solidaritatea între generaţii şi protecţia drepturilor copilului.

Aceasta va promova coeziunea economică, socială şi teritorială şi solidaritatea între Statele Membre.

Aceasta va respecta propria diversitate culturală şi lingvistică şi se va asigura că patrimoniul cultural european este protejat şi îmbunătăţit.

Motive pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat:

Un Venit Minim Garantat/Necondiţionat, care susţine reducerea şi redistribuirea orelor de muncă va facilita o nouă formă de angajare deplină pe piaţa muncii. UBI combate excluziunea socială şi discriminarea, generate de sistemele actuale de asistenţă a veniturilor. Noi credem că un Venit Minim Garantat/Necondiţionat promovează atingerea ţelurilor UE cu privire la ocuparea completă a pieţei muncii, combaterea excluziunii sociale şi a discriminării şi cu privire la susţinerea justiţiei sociale şi a protecţiei sociale (Art. 3 paragraf 3 TEU).

În completare, UBI promovează drepturile copiilor, solidaritatea între generaţii şi între Statele Membre. De aceea, prin această iniţiativă solicităm Comisiei Europene să fie activă în zona proprie de autorizare, în sfera politicilor sociale (Art 151 ff TFEU) în conformitate cu Articolul 156 care rezervă drepturile Statelor Membre.

 

Tratatul Funcţionării Uniunii Europene (TFEU)

„Versiunile consolidate ale Tratatului Uniunii Europene şi Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene” 2010/C83/01 (30 martie 2010)

Articolul 5

(3) Uniunea poate să aibă iniţiative pentru asigurarea coordonării politicilor sociale ale Statelor Membre

Motive pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat:

Politicile sociale ale Statelor Membre pot fi coordonate pentru a combate excluziunea socială. Măsura comună pentru toţi ar fi introducerea Venitului Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) pentru cele patru criterii definite mai sus. Responsabilitatea adaptării sistemelor sociale naţionale existente la Venitul Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) rezidă în Statele Membre.

Articolul 156

Pentru a atinge obiectivele Articolului 151 şi fără a prejudicia alte provizii ale Tratatelor, Comisia va încuraja cooperarea între Statele Membre şi va facilita coordonarea acţiunilor acestora în toate zonele politicilor sociale descrise în acest Capitol, în particular privind:

 • angajarea pe piaţa forţei de muncă
 • legea muncii şi condiţiilor de muncă
 • pregătirea profesională elementară şi cea avansată
 • securitatea socială
 • prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale
 • igiena ocupaţională
 • dreptul de asociere şi al negocierii colective între angajatori şi angajaţi.

Cu privire la cele de mai sus, Comisia va acţiona în cooperare strânsă cu Statele Membre, elaborând studii, generând opinii şi organizând consultări atât cu privire la problemele care apar la nivel naţional cât şi cu privire la organizaţiile internaţionale, în principal iniţiativele care vizează stabilirea de linii directoare şi indicatori, organizarea de schimburi de bune practici şi pregătirea elementelor necesare pentru monitorizare periodică şi evaluare. Parlamentul European va fi în permanenţă informat.

Înainte de a transmite opiniile conforme cu acest Articol, Comisia va consulta Comitetul Economic şi Social.

Motive pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat:

În conformitate cu Articolul 156, Comisia Europeană poate încuraja cooperarea între Statele Membre folosind UBI ca pe un instrument de îmbunătăţire a sistemelor lor de securitate socială.

 

Carta Drepturilor Fundamentale a UE

„Versiunile consolidate ale Tratatului Uniunii Europene şi Tratatului privind Funcţionarea Uniunii Europene” 2010/C83/01 (30 martie 2010)

Articolul 1

Demnitatea umană
Demnitatea umană este un drept inviolabil
Trebuie respectată şi protejată

Motive pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat:

Demnitatea individului trebuie să includă oportunitatea de a trăi de manieră liberă şi responsabilă în societate. Venitul Minim Garantat/Necondiţionat (UBI) oferă libertate fiecărui individ şi o viaţă responsabilă, prin eliminarea constrângerilor existenţiale şi administrative şi prin eliminarea excluziunii din viaţa socială.

Articolul 2

Dreptul la viaţă
Oricine are dreptul la viaţă.

Motive pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat:

Acest drept, la viaţă, este nedisputabil. În cadrul sistemului economic prezent, viaţa depinde de obţinerea existenţei materiale prin fonduri. Desigur, cineva poate obţine acest lucru prin bonuri (ex. bonuri de masă). Cei care ar folosi asemenea bonuri ar fi discriminaţi în comparaţie cu indivizii care sunt liberi să decidă cum să-şi folosească finanţele din diverse surse de venit. Dreptul legal la un Venit Minim Garantat/Necondiţionat asigură o viaţă demnă şi oportunitatea de a participa la viţa socială. De asemenea, asigură dreptul la o viaţă trăită în spiritul justiţiei, fără discriminare.

 

Articolul 6

Dreptul la libertate şi la securitate
Oricine are dreptul la libertate şi la siguranţa persoanei.

Motive pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat:

Venitul Minim Garantat/Necondiţionat susţine alegerea liberă a stilului de viaţă, aranjarea proprie a relaţiilor sociale şi libertatea de a se angaja în cooperare socială şi economică. Odată cu libertatea, vin şi responsabilitatea şi solidaritatea. În plus faţă de protecţia oferită de sistemele prezente de asigurări sociale şi de serviciile sociale, UBI este cea mai bună garanţie a siguranţei financiare pe parcursul perioadelor de boală şi de şomaj.

 

Articolul 15

Libertatea de a alege o ocupaţie şi dreptul de a se angaja în muncă

 1. 1.    Oricine are dreptul săse angajeze în muncă şi să urmeze o ocupaţie aleasă liber.

Motive pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat:

Venitul Minim Garantat/Necondiţionat simplifică practicarea unei ocupaţii liber alese sau cel puţin acceptabile. În cadrul sistemelor prezente de asistenţă a veniturilor, nevoia de bunuri materiale şi de servicii, pentru a supravieţui, alături de diverse constrângeri administrative, restricţionează libertatea de alegere a ocupaţiei şi forţează oamenii să accepte muncă plătită nepotrivit.

 

Articolul 21

Nediscriminarea

 1. 1.    Orice discriminare bazată pe orice motiv, cum ar fi sexul, rasa, culoarea, originea socială sau etnică, trăsături genetice, limbă, religie sau credinţă, opinie politică sau de oricare altă natură, apartenenţa la o minoritate naţională, nivelul bogaţiei/proprietăţilor, contextul naşterii, handicap, vârstă sau orientare sexuală, va fi interzisă.
 2. 2.    Cu scopul aplicării Tratatelor şi fără a prejudicia nici o provizie specială a acestora, orice discriminare pe motive de naţionalitate va fi interzisă.

Motive pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat:

Venitul Minim Garantat/Necondiţionat interzice discriminarea şi promovează autonomia prin oferirea de securitate financiară şi materială a oricărei persoane.

 

Articolul 34

Securitatea socială şi asistenţa socială

(1)     Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul la beneficii generate de sistemele de securitate socială şi dreptul la servicii sociale generatoare de protecţie în cazuri precum maternitatea, starea de boală, accidentele industriale, starea de dependenţă sau vârsta înaintată, şi în cazul pierderii locului de muncă, în conformitate cu regulile prevăzute de legislaţia Uniunii şi de legislaţia şi practicile naţionale.

(2)     Orice om care locuieşte sau care se mută legal în Uniunea Europeană are dreptul la beneficii generate de sistemele de securitate socială şi de avantajele sociale în conformitate cu legislaţia Uniunii şi cu legislaţia şi practicile naţionale.

(3)     Pentru a combate excluziunea socială şi sărăcia, Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul la asistenţă socială şi la locuinţă socială, pentru a asigura o existenţă decentă celor cărora le lipsesc resursele suficiente, în conformitate cu legislaţia Uniunii şi cu legislaţia şi practicile naţionale.

Motive pentru un Venit Minim Garantat/Necondiţionat:

Un Venit Minim Garantat/Necondiţionat este cea mai bună metodă prin care se poate respecta dreptul fundamental la securitate financiară şi asistenţă socială, pe lângă asigurările sociale şi serviciile sociale respective, din fiecare ţară.  Orice om va primi acest suport, deci nimeni nu va fi exclus sau discriminat. Cele descrise mai sus se află în contrast cu stigmatizarea generată de sistemele prezente de asistenţă a veniturilor, care descurajează mulţi potenţiali aplicanţi să aibă acces la beneficiile lor legale, de aici rezultând excluziunea socială.

 

Alte articole

Venitul Minim Garantat pentru Cetăţenii UE: vis sau realitate?
Venitul de bază: un impuls cultural
Articol in Adevarul 29 iulie 2013
Europa “cu două viteze” şi acţiunea necesară a românilor de a susţine un Venit Minim Garantat/Necondiţionat la nivel european (Magazin Romanesc)

 

Leave a Reply