MIRR: Propunere a Consiliului Diasporei adresată Ministerului Afacerilor Externe al României

 

Propunere a Consiliului Diasporei adresată
Ministerului Afacerilor Externe al României
cu privire la Mecanismul de Identificare Rapidă şi Răspuns (Proiectul MIRR) de acordare a asistenței de specialitate victimelor traficului de persoane, în special minori, precum şi de prevenire şi combatere a fenomenului criminal de trafic de ființe umane unde victimele sunt cetăţeni români

 

Scrisoare deschisă

Consiliul Diasporei (CD) propune Ministerului Afacerilor Externe (MAE) un proiect de parteneriat cu reprezentanți ai societăţii civile românești din străinătate (asociaţii non-profit) în vederea acordării de asistenţă victimelor traficului de ființe umane, cetățeni români şi ai Republicii Moldova, în special minori.

flag

CD propune următoarele:

1. Colaborarea MAE cu ministere şi servicii naționale relevante (Ministerul Afacerilor Interne – Poliţia Română, Ministerul Justiției etc.) precum şi cu societatea civilă în vederea creerii şi susţinerii, în România, a unor structuri de stat şi ale societăţii civile de asistenţă şi recuperare psiho-medicală a victimelor traficului uman, active din momentul repatrierii victimelor, sprijinind în mod concret integrarea socio-profesională a acestora. Propunem accesarea Fondului European Social  2014-2020, care este în valoare de € 80 de miliarde, unde 3,2 miliarde sunt alocate pentru integrarea profesionala a tineretului: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/social/index_en.cfm

2. Selectarea, pe criterii de competență, în consultare cu CD, a unor asociaţii românești din străinătate care prezintă competențele necesare de a reprezenta oficial colaborarea la nivel local cu serviciile polițienești din țările-gazdă şi cu asociaţii non-profit locale, unde victimele sunt recuperate din rețelele de trafic uman, prevenind repatrierea acolo unde victimele nu o doresc, sprijinind recuperarea psiho-medicală şi integrarea socio-profesională a acestora în ţările respective, accesând resurse locale şi de la nivel UE. CD vă stă la dispoziție pentru dezvoltarea ecomapei  tuturor parteneriatelor relevante din teritoriu http://ec.europa.eu/immigration/tab3.do?subSec=40&language=7$en

3. Alocarea unor resurse financiare, din bugetul DPRP destinat finanțării proiectelor din străinătate, asociaţiilor românești din străinătate doritoare să ofere asistenţă specializată victimelor, angajând personal de specialitate în vederea (re)integrării medico-socio-profesionale a victimelor traficului uman, în special a minorilor şi minorelor de etnie romă folosiţi de traficanţi în vederea furturilor în străinătate sau a prostituției . Prin acest proiect se va racorda asistența oferită de mediul asociativ românesc din străinătate la mediul asociativ din România, în vederea integrării victimelor şi a schimbului de bune practici în domeniu (Axa 5 Societatea civilă– „Dimitrie Gusti”)  http://www.dprp.gov.ro/proiecte/proiecte-finantate/

4. Îmbunătățirea transparenței publice privitoare la participarea României la accesarea resurselor comune oferite de EUROJUST şi stabilirea unui proces de comunicare între asociațiile românești relevante din diaspora şi Echipele Comune de Investigaţie (Joint Investigation Teams) cu scopul de a identifica şi neutraliza rețelele de trafic uman, participând activ la prevenirea şi combaterea traficului de ființe umane precum şi de accesare gratuită a formării de specialitate (training) a membrilor asociaţiilor partenere în proiect  http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/JITs/Pages/historical-background.aspx

5. Îmbunătățirea transparenței publice privitoare la participarea României la obiectivele Europol de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane precum şi emiterea de propuneri (apeluri) din partea organelor abilitate din România, adresate societăţii civile românești din diaspora, pentru susținerea activă a intervențiilor trans-naționale de prevenire şi combatere a traficului de persoane unde victime sunt cetățeni români sau ai Republicii Moldova. https://www.europol.europa.eu/content/page/mandate-119

6. Sprijinirea amendării cât mai rapide a Legii nr. 678 din 21/11/2001 în vederea înăspririi pedepsei minime a traficanților de persoane, de la 3 la 7 ani şi a pedepsei maxime de la 12 la 20 de ani http://www.politiaproximitate.ro/lege_678_traficul_de_persoane.html

7. Acordarea de burse, cursuri de formare gratuite, premii şi distincții reprezentanților societăţii civile românești şi de alte naționalități din străinătate şi din România, în special studenților şi reprezentanților presei care se remarcă prin activitatea consistentă în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane şi în domeniul asistenței recuperatorii a victimelor.

 

 

Consiliul Diasporei,

Bruxelles, Aalst, Londra, Cheltenham, Amsterdam,  Köpenhamn, Roma, Terni, Latina, Bremen, Köln, München, Viena, Stuttgart,  Bordeaux, Dallas, Montreal, 15 decembrie 2014

 

Articol relevant: http://diasporaprogresista.eu/societatea-civila/masa-rotunda-la-bruxelles-politicile-cu-privire-la-integrarea-romilor-ue/

Propunere_de_proiect_CD_catre_MAE- varianta pdf

Leave a Reply