Prima Școală de Vară DP-ROSA a fost un succes

Școala de Vară 2013 a Diasporei Progresiste – Romanian Open Society Abroad  s- a finalizat cu succes, îndeplinindu-și  programul de curs stabilit cu mai multe luni în urmă, în același timp oferind participanţilor evenimente culturale eleno-române precum și multe alte surprinze plăcute.

p79

Tema principală a școlii de vară a fost comunicarea în diaspora românească. Deși atmosfera a fost una informală, prezentările de curs au fost deosebit de consistente iar dezbaterile ample, incluzând exerciţii practice și jocuri de rol, solicitând în mod creativ programul zilnic al participanţilor, pe frumoasa insulă Evia, din Grecia.

Conform programului, s-au abordat următoarele teme:

–          Elemente de diferenţiere a comunicării interne de cea externă, la nivel organizaţional

–          Grupuri ţintă: descriere, elemente fundamentale ale culturii/identităţii de grup

–          Obiective vs Metode de comunicare în diaspora și cu precădere obiectivele și metodele folosite în organizaţia DP-ROSA

–          Studiu de caz: folosirea Eticii în obiectivele și in metodele de lucru ale DP-ROSA, spre deosebire de alte organizaţii ale diasporei

–          Ascultarea în comunicare. Importanţa decodificării complete și corecte a mesajului receptat, înainte de a trece la analiza datelor și la sintetizarea concluziilor. Tipurile de ascultare și importanţa ascultării active, ca bază fundamentală în comunicarea asertivă

–          Limbajul non-verbal și specificul comunicării non-verbale. Paralimbajul – tipuri, elemente, context, jocuri de rol, exemple

–          Comunicarea: conţinuturi vs. forme. Diferenţa dintre formă și fond. Importanţa comunicării eficiente în producţia socială și politică a unui grup naţional. Campania de informare vs. Campania electorală. Dialogul social vs. Dialogul electoral. Cum măsurăm democraţia? Deficitul democratic ca rezultat al comunicării ineficiente și al distanţei crescute dintre societate și putere. Tipuri de putere

–          Medii și canale de comunicare. Specificul mass-media

–          Comunicarea scrisă vs. Comunicarea vorbita. Vorbirea în public. Elemente specifice, tehnici

–          Comunicarea inter-genuri și cea inter-culturală. Diferenţa dintre valori și stereotipuri

–          Harta Minţii și tehnici de dezvoltare a memoriei , imaginaţiei și creativităţii

–          Grupuri mici vs Grupuri mari. Comunicarea efectivă a volumelor mari de informaţii

–          Strategii de negociere. Strategii de mediere, tehnici

 

Pe lângă programul de lucru centrat pe comunicare, participanţii au propus teme suplimentare, cum ar fi o prezentare-dezbatere cu privire la Iniţiativa Cetăţenilor Europeni pentru un Venit de Bază în Europa (UBI)  precum și lansarea cărţii „Bătălia pentru România” autori Dipl.Ec.Petre Răcănel şi de Brânduşa Bordeianu, din partea Federaţiei Române a Societăţii Civile Româneşti (FSCR).

Au mai fost discutate probleme de interes comun ale românilor de pretutindeni, conturându-se noi idei, poziţii, planuri de colaborare și propuneri pentru Agenda 2014 a DP-ROSA, agendă care va fi lansată pe data de 2 noiembrie 2013, în Germania.

N13B0892

Școala de Vară DP-ROSA 2013 din Grecia a inclus și diverse vizite și întâlniri cu membri ai comunităţii românești din Grecia, inclusiv preoţi și alţi reprezentanţi ai clerului ortodox, într-o atmosferă de deschidere și prietenie.

p53

Au avut loc, de asemenea, spectacole corale și folclorice eleno- române de neuitat, cu participarea ansamblului folcloric grecesc  „Sedes” din Kallithea Voiotia, corului „I.D. Chirescu” dirijat de preotul Anghel Dincu precum și a ansamblului folcloric românesc „Mugurelul” din Cernavodă, coordonat de Dna Mariana Mazilu, cărora le transmitem încă o dată laudele, aprecierile și mulţumirile noastre.

 

Atena, 10 septembrie 2013

DP-ROSA
www.diasporaprogresista.eu

 

 

Album_Foto

 

Important: Orice articol de pe acest website poate fi preluat, parţial sau integral, respectând Termenii de Utilizare – Drepturile de Autor 

 

 

Leave a Reply