Să înţelegem beneficiile Iniţiativei Cetăţenilor Europeni pentru un Venit de Bază Necondiţionat

Sărăcia din Europa mănâncă din inima societăţii

În anul 2012, un număr de 124,5 milioane de oameni, sau 24,8% din populaţia UE, se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială, comparativ cu 24,3% în 2011, conform rapoartelor oficiale Eurostat.

Reducerea numărului persoanelor care se confruntă cu riscul sărăciei sau al excluziunii sociale, în UE, este unul din obiectivele Strategiei Europa 2020.

Încă de la începutul crizei, în 2008, riscul de sărăcie a crescut în aproape jumătate din ţările member ale UE, potrivit surselor oficiale. Bulgaria s-a confruntat cu cele mai dramatice schimbări. În 2011, aproximativ jumătate din populaţie era ameninţată de sărăcie și de excluziune socială. Cantitatea de mâncare, distribuită de Crucea Roșie, ca ajutoare acordate oamenilor din Europa, a atins niveluri nemaivăzute încă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Criza economică ameninţă milioane de oameni cu sărăcia. Bulgarii și spaniolii par a fi cei mai afectaţi.

Astăzi, Crucea Roșie Internaţională distribuie mâncare, ca ajutoare, în 20 de state membre ale UE, ca rezultat al creșterii nivelului de sărăcire a oamenilor. Doar în Spania, aproximativ trei milioane de oameni depind de aceste ajutoare, pentru a putea supravieţui. Crucea Roșie nu distribuie doar ajutoare reprezentând mâncare, ci acordă și ajutoare financiare pentru plata unor chirii, facturi de apă sau electricitate.

semneaza-

 

Ce este Venitul de Bază Necondiţionat?

Venitul de Bază Necondiţionat (UBI) reprezintă o plată recurentă și universală, în beneficiul tuturor – ca un drept al fiecărui cetăţean, fără a fi verificate celelalte forme de venit și fără obligativitatea de a oferi vreun serviciu, în schimbul acestei plăţi. Această plată este suficient de mare ca să asigure, fiecărui individ în parte, o existenţă demnă și participarea la viaţa socială. Sistemele sociale actuale sunt nepotrivite pentru a se eradica „rădăcinile” sărăciei. UBI ar transforma securitatea socială dintr-un sistem compensatoriu într-un sistem emancipatoriu, un sistem care acordă încredere cetăţenilor, îi încurajează pe aceștia să ia propriile decizii și nu-i stigmatizează în funcţie de circumstanţe.

UBI trebuie să fie suficient de mare, astfel încât să garanteze pentru fiecare cetăţean o existenţă demnă. Va oferi libertatea oamenilor de a face alegeri cu privire la propriile lor vieţi, fără a se teme de sărăcie. Va acţiona ca o “plasă de salvare” pentru numărul crescând de oameni care au contracte de muncă pe termen scrurt sau care nu au deloc contracte de muncă. Îi va ajuta și pe aceia care doresc să-și pornească propriile afaceri. UBI reprezintă un venit garantat, primit de toţi deopotrivă, care se adaugă la celelalte venituri. Prin promovarea echităţii și participării economice, comncomitent cu simplificarea sistemelor de ajutor social, UBI conduce la o societate mai dreaptă și mai eficientă.

Mai multe scheme financiare au fost elaborate de- a lungul anilor, în mai multe ţări. Iniţiativa Europeană pentru UBI solicită să se elaboreze mai multe studii, la nivel european.

Pe data de 14 ianuarie 2013, Comisia Europeană a acceptat Iniţiativa Cetăţenilor Europeni pentru un Venit de Bază Necondiţionat (UBI), determinând o campanie de un an de zile, implicând cetăţenii din toate statele UE.

Înainte de 14 ianuarie 2014, obiectivul este de a colecta un milion de semnături din cel puţin șapte state membre. Dacă se strâng un million de semnături, de la cei 500 de milioane de cetăţeni, Comisia Europeană va trebui să examineze cu multă atenţie și să organizeze dezbatere publică în cadrul Parlamentului European.

Pe 15 decembrie 2013, un număr de 33 de membri ai Parlamentului European, din 12 ţări diferite, au exprimat o declaraţie comună de susţinere pentru UBI. http://basicincome2013.eu/en/press-28112013.htm

 

Care ar trebui să fie valoarea sumei, potrivit iniţiativei?

Suma trebuie să ofere un standard decent de viaţă, care să corespundă standardelor sociale și culturale din ţara respectivă. Suma trebuie să prevină  sărăcia materială și să ofere posibilitatea de a participa la viaţa socială. Aceasta înseamnă că venitul net ar trebui, cel puţin, să fie la nivelul de risc al sărăciei definit de standardele UE, ceea ce corespunde a 60% din așa-numitul “venitul echivalent net” – care se calculează de la media naţională a venitului, în fiecare stat în parte. În mod special, în ţările unde majoritatea cetăţenilor au venituri mici și unde media naţională este joasă, se va folosi o unitate de măsură alternativă (cum ar fi “coșul de cumpărături”) pentru a determina valoarea UBI, în așa fel încât să se respecte principiul demnităţii vieţii, securităţii materiale și a participării depline la viaţa socială.

Pentru mai multe informaţii despre venitul minim, salariul minim și venitul de bază în Europa:
https://www.grundeinkommen.de/content/uploads/2011/10/11-10-09-mindesteinkommen-grundeinkommen-europa-en.pdf

 

De ce să solicităm studii noi?

Această iniţiativă este despre studii de fezabilitate. Este vorba despre integrarea subiectului UBI în agenda instituţiilor Uniunii Europene.

În multe ţări, studiile au demonstrat că venitul de bază este posibil săfie finanţat la nivel national. Vezi literatura de specialitate existentă pe platforma Basic Income Earth Network: http://www.basicincome.org/bien/

Oricât de relevante ar fi ideile propuse de UBI, la ora actuală, în Europa, trebuie totuși să avem în vedere cănici un stat European nu a implementat UBI, încă. Drept consecinţă, Comisia Europeană abia poate să încerce să armonizeze sau să propună oficial idei care nu există încă, nicăieri în UE. De aceea, trebuie să luăm foarte serios în considerare modalităţile în care schema UBI va putea să lucreze, iar noi credem că având alături instituţiile UE, ca partener de reflecţie, va ajuta la accelerarea implementării.

Mai mult decât orice altceva, această iniţiativă are ca obiectiv creșterea nivelului de conștientizare cu privire la Venitul de Bază, atât la nivel internaţional cât și la nivel local. Suntem convinși că provocarea de a colecta un milion de semnături va încuraja oamenii din fiecare ţară UE să se organizeze pe ei înșiși, astfel încât să se alăture acestei campanii importante și să convingă mai mulţi oameni să semneze.

 

Mulţi oameni cred că nu ne putem permite Justiţie Socială. Un venit de bază reprezintă soluţia de a transporta milioane de oameni din depresie, către fericire.

Prin acordarea a două minute din timpul dumneavoastră, pentru a semna această initiativă, Comisia Europeană va fi nevoită să examineze cu multă atenţie conceptual de Venit de Bază Necondiţionat și săorganizeze dezbatere publicăîn Parlamentul European.

Susţineţi initiativa și invitaţi-i și pe alţii să susţină. Folosiţi acest formular, aflat pe site-ul securizat al Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?lang=ro

Citiţi mai multe despre beneficiile unui venit de bază pe siteul oficial al UBI: http://basicincome2013.eu/

 

Sursa: http://basicincome2013.eu/en/press-06012014.htm

Dezbatere românească la Brussels “Venitul de Bază din perspectiva românilor”

(Video: Interviu cu profesorul britanic Guy Standing)

Leave a Reply